Disclaimer

Disclaimer

Dette nettstedet er oppdatert av Mediq og oppdateres regelmessig. Mediq påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte skader eller følgeskader i noe form som følge av eller i forbindelse til bruken av dette nettstedet, eller en midlertidig begrensning til bruken av dette nettstedet. Vi påtar oss heller ikke ansvar for direkte eller indirekte skader som følge av bruken av den informasjonen som gitt av eller som er funnet via dette nettstedet.
Dette nettstedet inneholder linker til nettsteder eid av tredjeparter som Mediq ikke har kontroll over. Mediq er på ingen måte ansvarlig for innholdet som leveres av tredjeparter via disse linkene. Vi tilbyr disse linkene som en tjeneste til våre kunder. Vi er på ingen måte tilknyttet organisasjonene dette gjelder.