Sales

Sales

Du oppnår en positiv påvirkning i andres liv gjennom å skape resultater for Mediq

Oppdag fremtidens helsetjenester. Du bygger tillitt og relasjoner med mennesker som direkte påvirker kvaliteten av pasienters liv. Du har som mål å sikre den beste løsningen av produkter og tjenester som vil møte pasienters behov og sikre Mediq suksess. Du leter strukturert etter innovative løsninger og nye måter å selge på. Du knytter relasjoner og forstår hva som skal til for å sikre ett salg. Du oppdager raskt nye muligheter og gjennom de, skaper suksess for deg, teamet og selskapet.

Du vil...

Du vil ha en direkte påvirkning på vår suksess

Du vil ha en direkte påvirkning på vår suksess

Du har en direkte påvirkning på de tjenester og løsninger vi leverer

Du har en direkte påvirkning på de tjenester og løsninger vi leverer

Opplev en variert og utfordrende hverdag

Opplev en variert og utfordrende hverdag