Vår historie

Vår historie

Vår historie handler om mye mer enn oss. Historien vår handler om de millioner av mennesker som har fått en diagnose, og som for mange er kronisk. Vår historie handler om helsepersonell, praktiserende leger, sykehus og omsorgssentre som vi samarbeider med hver dag for å sikre at de millioner av mennesker har tilgang til pleie og omsorg gjennom de tjenester og løsninger vi leverer. Vi gjør dette for å sikre at hver og en av oss som rammes, kan leve så trygt og uavhengig som mulig med vår sykdom. Vi er ved din side.
I Medig vil du bli en del av en kultur som setter mennesket først; i alt det som gjelder våre medarbeidere og våre kunder. Du blir en del av en kultur hvor du kan utvikle deg faglig og personlig, og hvor ditt initiativ værdsettes. Hvis du ønsker å skape mening gjennom initiativer som forbedrer helse og omsorg, og være med hjelpe kunder, pasienter og helsepersonell, så kanskje vi burde treffes.