Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling av personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosesser via dette nettstedet og supplerer Mediqs generelle personvernerklæring. Mediqs generelle personvernerklæring finner du på www.mediq.nl/about-mediq/privacy.

Hva er hensikten med å samle inn og behandle dine personopplysninger?

Mediq samler inn personopplysninger via dette nettstedet for å:

 • Gjøre det mulig for deg å søke på spesifikke jobber og bruke nettstedets funksjonalitet optimalt.
 • Behandle din elektroniske søknad din og informere om søkeprosess.
 • Vurdere hvor godt din bakgrunn som kandidat passer for spesifikke stillinger.
 • Kontakte deg, svare på eventuelle spørsmål du måtte ha eller supplere med ytterligere ønsket informasjon.
 • Informere deg om relevante nye ledige stillinger.
 • Tillegne seg innsikt i hvordan nettstedet brukes av brukerne for å kunne forbedre brukeropplevelsen.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Mediq kan for eksempel bruke dine personlige opplysninger for å kontakte deg angående søknaden din eller for å planlegge et jobbintervju. Vi vil også bruke dine opplysninger for å se om vi har andre ledige stillinger som passer dine interesser.

For å behandle søknaden din, samler vi inn følgende opplysninger:

 • Kontaktinformasjon som fornavn og etternavn, initialer, tittel, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Informasjon fra CV, LinkedIn-profil og motivasjonsbrev.
 • Informasjon om tilgjengeligheten din, type stillinger du er interessert i og lønnsforventning.
 • Informasjon om din ansettelseshistorie, dine tidligere arbeidsgivere, praksisplasser og referanser.
 • Informasjon fra personlige møter og telefonsamtaler.
 • Andre opplysninger som vi bruker for å vurderer hvor godt din profil passer til stillingene hos oss.
 • Andre personlige elementer som for eksempel bildet ditt hvis du har lagt det inn på CVen din eller på LinkedIn-profilen din.

Hvordan behandler vi personopplysninger?

Mediq behandler personopplysninger ved blant annet å samle inn, lagre, endre, be om, bruke, videresende eller slette informasjon. Mediq lagrer dine personopplysninger i den grad det er en fordelaktig tjeneste for deg og i den grad det kreves eller tillates i henhold til loven. Personlige data som ikke lenger er nødvendige, blir slettet så raskt som mulig.

Når vi behandler personopplysninger, overholder vi kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Det betyr at vi:

 • Bruker kun dine personlige opplysninger til legitime formål.
 • Tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap eller noen form for ulovlig behandling, og vi krever også dette fra tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne.
 • Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig for det spesifikke formålet som vi innhentet dine personopplysninger for.
 • Respekterer rettighetene dine til å se, korrigere og slette dine personlige opplysninger når du måtte ønske det.

Hvor lenge oppbevarer vi dataene dine?

Dataene som kreves for å sende jobbvarsler, lagres til det tidspunktet du avregistrerer deg. Vi lagrer søknadsopplysningene dine i opptil fire uker etter at søknadsprosessen er avsluttet, med mindre vi har din tillatelse til å oppbevare disse dataene lenger. Ved å holde søknadsopplysningene dine lenger vil vi kunne matche deg til passende ledige stillinger i fremtiden. I dette tilfellet lagrer vi søknadsopplysningene dine i opp til ett år. Du kan alltid trekke tilbake denne tillatelsen.

Distribusjon til tredjepart

Noen ganger engasjerer vi en tredjepart for å gjennomføre eller ta del i søkeprosessen, som for eksempel rekrutterings- eller assessmentbyråer. Informasjonen du gir vil bare bli gitt videre til tredjepart hvis dette er nødvendig for å behandle søknaden din eller de ønskede tjenestene relatert til søkeprosessen. Eksterne leverandører er også pålagt å håndtere personopplysningene dine med omhu. Hver eksterne leverandør som vi samarbeider med og deler personopplysninger med, har en egen avtale med Mediq som oppfyller kravene i loven.

Kan dataene dine endres eller slettes?

Du kan alltid kontakte oss med ønske om å se eller korrigere dine personlige data, for å supplere dem eller å slette dem hvis de faktisk er uriktige, ufullstendige eller irrelevante. I tillegg kan du påberope deg retten til å slette og begrense behandlingen som beskrevet i GDPR. Du kan også fremlegge innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger.

Kontaktpersonen vår for spørsmål om personvern

Du kan få opplysningene dine endret eller slettet ved å kontakte oss på [email protected]. Denne postadressen kan også brukes hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen.